Thông Tin Đại Lý

Cty TNHH khách sạn DL & TM Phú Thái Hà

Cty TNHH khách sạn DL & TM Phú Thái Hà

Địa Chỉ : Số 221, Đ.Minh Cầu, tổ 9, P.Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Email : Người đại diện: Nguyễn Thị Doan

Điện Thoại : (02803) 855383/187/756666