NERO11A

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - NERO11A

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM NERO11A: Là vật liệu chống thấm gốc polymer, khi sử dụng có pha thêm xi măng, được đặc..