Thông tin sản phẩm

Bột trét tường ngoại thất NERO N9 EXTERIOR: là vật liệu xử lý bề mặt tường với chất lượng tốt và dễ thi công. Được sử dụng để làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, bê tông… Bột trét tường ngoại thất NERO N9 EXTERIOR được sản xuất để sử dụng cho tường ngoài nhà.