Thông tin sản phẩm

Bột trét tường ngoại thất Nero ZENTA Exterior là vật liệu xử lý bề mặt tường với chất lượng tốt và dễ thi công. Được sử dụng để làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, bêtông… Bột trét tường Nero Zenta được sản xuất để sử dụng cho tường ngoài nhà.