Thông tin sản phẩm

Keo chà ron Solution là sản phẩm keo chà ron gốc xi măng, dùng để trét kín các khe ron gạch sau khi ốp lát cho các khu vực khô ráo.