Thông tin sản phẩm

Keo dán gạch Complete – 06 là keo dán gạch tiêu chuẩn, có thể dán các loại gạch trên tường đứng có kích cỡ không quá 40×40 cm, giúp cho việc thi công dán gạch nhanh hơn và đạt năng suất cao hơn so với cách thi công truyển thống.