Thông tin sản phẩm

Dễ trộn và dễ thi công
Có độ sệt như hồ dầu
Có thể thi công bằng cách phun
Cac thành phần được chế tạo sẵn
Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc
Đàn hồi nhẹ
Không độc hại
Không ăn mòn
Không thấm nước