Labbalance 1

Máy quang phổ màu      Thước kéo màu sơn     Máy đo độ bóng ba góc

Máy đo độ     nhớt KU Cốc đo tỉ trọng     Color reader

Thước đo độ mịn Sheen     Máy đo pH Máy lắc và máy pha màu sơn (D250)

Máy kiểm tra độ bền thời tiết (QUV):

QUV 1

 Máy đo độ bền chà rửa ướt (Abrasion Srub Tester):

may o bong BYK

Máy Phân tán PTN (Lab Disperser):

Laboratory Disperser

Cân điện tử:

Abrasion Srub tester

Máy đo độ nhớt high shear (ICI Viscometer):

ICI viscometer