image133

Địa chỉ: Xã Tân Trường, Tĩnh Gia Thanh Hóa

image134

image135

Địa chỉ: Xã Phước Khánh, Nhơn Trạch Đồng Nai